Sida:Leopold Samlade 1 1814.djvu/32

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


Theatern föreställer ett vidsträckt fält, hvaraf utsigten blandas af skogar och klippor. Längst bort till höger ifrån fonden, bör synas, ur djupet af en mörk lund, ett öppet Tempel af grofva kolonner, utan konst uppförda. Längre fram till höger, eller på Drottningens sida, nio säten, af dertill inrättade stenar, hvilka i aflång böjning sträcka sig åt fonden. Det medlersta af dessa säten, som är Odens, synes mera upphöjdt, till likhet af en thron. Ett åldrigt träd höjer sin krona deröfver. Brages svärd är fästadt vid stammen deraf, på ett sätt som gör att ögat lätt urskiljer det. Bakom dessa säten synas andra träd, utan ordning, hvarpå de sittande Höfdingar upphängt deras lansar och sköldar, och hvarifrån de åter hämta dem neder då Fält-Rådet stiger opp. Till venster ifrån fonden, en grupp af tält och stridsvagnar, samt beväpnadt folk som afhöra rådplägningen.