Sida:Leopold Samlade 3 1816.djvu/127

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


_ 117 — ingen physiskt verkande kraft. De kunna grund- lägga en allmän öf vertygelse , säger man, och der- igenom verka. Ja: men det är just denna all^ manna öfvertygelse, som aldrig kan uppkomma utmi klara grunder af förnuft och billighet. Några (å exalterade hjernors högspända nonsens, bör ej gifva en stor farhåga. Man säge sä mycket man xUl:. iifgexi rok litan eild/y denna rqk tänder ej, Hafva åter vissa så^na försök va^It någon gäng. af verWig följd j vissa. gcno;u, trycket utstr^- 4fi skrifter, åstadkommit på, någon tid^ eller i nå*-* got Uad en alhi^nnare gäsning:, då kaA med viaa-- hiet deraf slutas till något redan förut grundadt Qpdt i samhälUkroppen, visst icke yerkadt af&krif � tcrn^ men kajtijiända röjdt och yttradt derigeiuun � Qjch som fordrat helt audm ocK större omsco^ger äi)L ^tt hämma skrifvandet All denn^ fruktan,, ooh. hela detta djup^ nu �- Ci^iånd, gru/idar sig (vågom en. gång säga. det,) på den enda ialska princip, at( okunaigho^exti ^r duckligare till lydnad,, och bibehåller bättre yA^ d^gifvenheten : aitt den som vet tala onx fordriiw gar, 9om undecvi^a^. att högakta sig, sjelf, blir inart.obMndigi och, till slut otämjclig^:: att blgittt tankeo om en, rätt,, tillika, medför ood^Kpdighj&tW lf dess våldsamouk be&kydd elj^r eroåenclej qc^i