Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/125

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


km pft iamaui gftmg TSira otHn id(e vmi; �p orim- l^et> byilkcta Hlnil AipiOit iga rnm,.;oatt.pr �di> kafeft ktmie motsiig �' ' edi ujfihäf v � ajelfm , snbjak. tcft Bttnr; sisevi t �Im � om Bam vf �n iiriqkfllb det yUI täffk Buigdlmieit emdbif vildieBrtliciiib kfmdfli ' ifnrti: numlre �* afttitaidet ' d � �i r �iM0tlk. Hvar. 01^ feif ' stridighel! enttt Tftif � fllin �tiAfl$nff aMl � �in dtn. dndeniiletfy dUtid jbofinnaa 'tl$ undantag* ifrte n^snfimda stora |[ �mfe �MtiraMl. llif Stt lida hegfepp och' tii^ cW.mduitig, wm deif fiM kkC^ ImmOiligfrrit^etitMa:! natarcPk mm äa i föriiiiftet; i tiitgäai rs^aUVttV m*a in i 4t ba- ^i^qipvfVi om dém gfiiti Wfc . Vt l)eWra således icke b^^ glMiiéti^i- éns Vbrot ix^h bestSmningar skola nflgonsiil' fiamfc lAötsagda af erfarenheten. Denna frttkttni It* éå tom tankeM � som, for de skil jag nyss Vxfesfl, aP- dr% hotåe kanna finna ram i aIlVar]^äMéÉL léké helkär fSribodar jag, att till yéderlåg^åä^éeif^ af andta stal Bn dessa, skola någinisin ' hviitiiiBhi finnas e)ler kehöfvas. ,t , ' ' . . ' Men antagom, att en sådan fraktan kunde rim- ligen uppkomnuu I sådant fidl, säge man mig, hViIkén större trygghet deremot ligger Täl då i dien af auktor påstådda aprioriska åskådningen? Tni en hörjan anmfirker jag, att om ock tid och rymd vierkligen yore sådana aprioriska tankcsy^