Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/127

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


hår igrundar sig då uppenbarligen, id[e på rymd- fiivestilliitngens ursprung, eller hTad bq^rppp men ggr- eigideromf mtan på omöjligheten att detsam- ma icharskoUe �aUtid vara detsi|nuiia, och att nå- gontiagi ]u^.. existera, i^e^ hftståqupingari Jbvaraf det

�pplltfvM,pGh tiltin^etgöres. ,.^ ..  � . 

^ ' ' SAAhb' far ocbA darftral intfll KanU tid, gmn- détii till aU gwmeori odi ^doK apift^ visshet Aokttfn aprSériikA åskådmivt bAfifiM fertil! all- dBle �kh#, Mh UirfiaHMr (åtndnslone i det hin � •iende^ ingenting attnaf On-veå Jils hypotes, utan v^aiijur' Ata-' 'eUsr. dasÉtihtad; den 1 eg0^ skulle gntadlll^ ^ nenligen^ den-iupodiktiskfi Tisriieten af Ifsraieflriens- kfor^ éebltri fisflhsten om iwtortin- gen � mdttvarighetjliU dem^ ' '

.-.� .f%. , S.i;

I- � -v

DMETEIUa FöEElClL, OCH ORBmNDI TILIf

�Bä .N^toVÄMDICBST SOM iTFOUKi 

Men ioke nog; jag går ånpu lingre, odi hop � pas kumm Tisa, att geometrien hvarken har eller ken hafVa rymden såpom apriorisk åskådning till firemål; att aUa hennes föremål u^öras tvertom just af rymdens tHlftlUga ftrhåUandep; och att h?ad hennes prisade apodiktiBka visshet vidkom<p