Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/128

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


sper, sfiilivihr iden $ft litet pfi bvad ui �pi �iig:iiian gifvier fL%i rymdew föiwit^iiig hos.osa^ afckdnk^ Lb wa har dermed den ringaste )ge �imukap>- eUer BD^ii �im mtod att bUa' om ttåäu^ df^ gdo- metriens förémåt ^ för att 'kbmiiia Mfeféftei � ^^fliit j^g 42/" n A^v �l)fad!^f mm^ åU^ hemfdi 'ttMt. Låtoip till ea tojan Klinia iit^potea gSBiii^ MAf^ tågom rymdaa fik- bnid Iié* pflMr^Ahrvarivttrti- ligiii qn i>btt npridrkk (ikAdniiig Hoti ofiii' aäU ^ i4got flcni ingdmidl fnimr i 'li&gmiViM Mi, ^t^^ aom tyartom af obs tjélftn jif]tg($äl;^ ir-.^ä^ Blen hvad fbljar dfr fairaf ii abaettde^på^jStt^tibi- eiis fiicQmfll? yittflpUgeqrihgttiUifg^^ty en^ih^^ tom rymd, såsom sådan , � kmtdbXr' otir 'ftrébeir iBaiin ingenting, ocli kan ej i denna sin apriörklla tom- het utgöra geometriens åmne och föremåL Där- till fordras delar och förhållanden att mäta och beridugia^ atom bvilka ingM geoittétiri låtei^ tSÉAi sig, och hvilka såkdes la A höra erkXnnas ftr hen- nes ratta och verkliga förefkiåL En yettensklBJis A- rem4l Mlax: J9g n^^mJigea hvad af dcti till' natnr och beak|iflEeqh?t nn^drattUa och afttiiidiaaé SisD gecmietoim- wder4ftk �r >ka rymdens natur � äUm t^m och odelad rymd > Utan nabireft och 9gttiÉka* � pern^ af dosa yerkllga oll4r tinkhara hegratanfaf gar � ]Erk �Q|ieg dfMå, (M �fa maa lirer tyingaA att