Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/139

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


8i

ti

i dem: hennes satser behålla sin fttialy tiska egen* sUp>.och Humes mening härpm, tillika med alla fordnii filosofers � m&ste ibrhlifva best&ndande �

lY. 8TTCKBT.

Slvtföud af vet fAregIehdb.

H?ad skall man nu alltså AffL om den syn- tedska apriorismen, yare sig i metafysiskt eller aritmetiskt och geometriskt hänseende? ty att med alla öfriga exempel af des^ tre slag, bäde dem "1 � > -� � som af Kant sjelf an|bras, och dem som finnu kun- na tillfi|;ga8, fbrhällandet blir fullkomligt detsam- ma � lirer genom föregående undersökning tilli^d^- ligt klart yisa sig. KorteligeB: ja mera. jag säkt att intrttnga i naturen af den syntetiska apriorismen^ . och a&kt utgmnda förhållandet dermed � jii mindre har jag kunnat inae hvari den ^[enteligea består � hvartill den tjenar, eller huru hela. detta system kunnat behålla ain gilltighet inför upphofsmannens egnsL skaifN^ta ägon. Det är sant, att af alla dem aom dvifrit om ellep emot den Kantiska kritiken � vet &MP l^nw*rmt nåflDn..Mm tcke. jned faifidl antaait Uoimåd �' Skt. ir DtL 6