Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/14

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

XII

då ännu nya Kantiska filosofien var han i vårt land en bland de första att taga närmare kännedom, hvarom äfven några uppsatser i nyssnämde tidning vittna. Så sträckte sig hans omfattande snille till allt och forskade i alla ämnen. År 1799 uppfördes hans andra Tragedi Virginia, och samma år gaf anledning till författandet af det Slutande Århundradet. Hans rykte stod nu på sin höjd. Beundrad inom och utom fäderneslandet, eftersöktes han af vittra och lärda samfund, som täflade att tillegna sig hans förtjenst. År 1803 blef han ledamot af Vitterhets- Historie- och Antiqvitets-Akademien. Sedermera af Musikaliska Akademien, af Skandinaviska Litteratur-Sällskapet i Köpenhamn, af l'Academia Italiana i Pisa, och af La Société Academique des Arts et des Sciences i Marseille. Äfven medborgerliga belöningar uteblefvo ej. Redan 1798 hade han blifvit utnämd till ledamot af Nordstjerne-Orden: året derpå nämdes han till Kansliråd, och efter regementsförändringen 1809 blef han af konung Carl XIII upphöjd i adeligt stånd.

En ny period inträdde, Leopold, som med glädje helsade den uppgående, lagbundna samhällsordningen, tolkade vid åtskilliga tillfällen sina undersåtliga och medborgerliga tänkesätt