Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/172

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


- ti4 - na jenle ftnmftel, dkr Kka så vil aam. det; och om dm faair i medvareiaas Til sitt itfftRmUigtf syftemål, så få de-gctnui^ ^Bti ålHV** dtnga � nom mödTiidift wte sfatoBåk i— wirtftkftMMJrn Ji^ sqr fritera 'iMn sbdle Manila' �el � � liMJ3i Mte filSiB^)a^'^ai^ deltegand � i éaäiféå4MS^ het ell �*-o!yéå �i I.letlir1jäiåg tUl detas vfcll' �M hos hvär ^Ibifiig- kjé � dg:, A snart del'<4f ll^firif^ m af tigBé^db^fr odt^ åfagter' ( �fch dldiiiyeiftai^ der Bfvtti sj^Våé 'f^Ffi �ffet)/1lttdtä^{ �ii^;'MdeÉill medtiltMtidé ta&isBl^^Miif ^ lOga* V&id^ # �k sådMi fli u fti umi , ^'ijtf >lft^>dé �ti'4afttf^fe^t^^<i^ något ofiMédéfi^ t^fl^^Vtt^ ÉtobådJdtånik �, elkr |i �bé �ä^dét^2lMtl^(ilr*'kM)Sl fT^tttt 'tilMlig kiiislodi �iiii^?'^4ktdr 4ftM%é9^" 'dét •éédiMte^ och

U'li.,.!- \i

' ^•.ir.i* !• ••

Men ^om au&tor^ — ^ maii tomte min dnstag- hct — om*auktoif'Kari be<irogi'si|^;*'ocli*oiii yifl- Viljaii, laiigt ifråA att vara, som han ano^ � blotta följaéii äj^ ett' iml(i'are kroppslynné^' ^ vitf^ony de tveftbui eii lila sä niö^vämlig söm 'Årtpran^ grunddrift Hios oss 7 ]!kf enhiskosh^iieé mäste' némfi* gen hafva rin' pnndp^^tiU^yerllsambetV^iilä^^ sin tankande |>rincip/'^ k^^^ öfvertyga ml^^, at< dét^ii^^Krf^n^^ii^ gtl^l^li^ffer nigon ädkré 9n'}Ao^)^k/^k^f iSfertom vå^ Et nlgon finnas söim tyglar^iäiIia'^o^' molTigsr