Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/171

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


ii3

-••. >

.yi si;å således, här inpå hufvudfrågaD, och hål- Ui att. jag^ aå må Ula, knuten deraf i hfinderna. liåtom. Qii M tiU � huru ti kuluia tyduis attuj^ läst dmik Fråj^ angår � att hestMmtna moralito* ttm � begn^f^ och derefter dess vid4 Tjr darigii^ B/mi låter endast utreda sig, hurutida förnuftet Mr geraingames enda moraliska princip � eller huru* vida yi derutöfver bnnu hafra någon annan. '.Bfaraliteténs begrepp bhr e) start att afgdra: Det iynes omöjligt, att den skulle kunna bestå i något annat) ttn i enligheten af Tårt ftrUflkiide emfl* oss sjelfya och andra � med de visendtli^ ^[cnakaper hos menniskan, tern utgdrÉ hcfnnds nip � ^flW' ft&ti åflUighet* Htilken eller hfilka dessa egM � åki^ier uti må Tara^ så fir regeln fer tara ger^ ningar dermed en lika Tidd^ det yill siga � den blir ett uttryck af deras fordringar. Utgöres yår natary fbrtråfflighet Tasendt%en � nrsprungligeni blott och ensamt af fömuftsgåfvan � så strlcker mo- nlitel^n sig icke utom blotta fömuftsMtthetenj odbt denna ensam fir förbindande, fifran utan afr sjsende på föremål i er&rcnheten. UtgiBres åter ^ål: baturs förtxKfflighet Tfisendtligen, ursprongligen af någQD iniM tillagd annan egenskap-, så måste ]^(io^ irtridgaa fifven tiU dess fordriagiri dimna andwegensluipi Uir en Tegel SHf fffnmofpif^