Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/181

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— ia3 — jiil fai ?i � grSns, eller 8& långt som räUheteiu ^rdiingav )|^(<i(nuifitaiaganiB fiir gemensamt bestånd) ijtBlrJtjji<wyijiJ;'jJitt.yibifad �itso �nuJDfiierArider dessa fty å iingy fc; � gBK Atwr tg^djhttanlfeaigpiqfltfhelt ensam utiAz i^ j^^iifa^^ n%!U^' iMriia&^tafetaEtJCs tiUräck- •É||ftei(^kMtif'pU^^ �n^^^n<^'^^ifl^^^^ Inr jag, 'm hMkt'éi^, -öndåifiaM M^)>U^tJénä'érmotanr 'ffitt. Mfeä" � � si("kalte'^(fi^1iéhfii' �iÉ<it}k tes sfélfva � il^liåliei''%ii^vélsiiian'<^'^'l^^^ d)ikii> �tL Vi -him- Aäf' étfdl^tf égiÄi> Vå!^', egÄå rijutningar ti#kte^lH>%^%' W' fiéiiiål.' Och åä sjelfkfiT^ ]^a'kllti9 'iln^sik'U> �fi iilli^^kHgt benägen, � élti"(^^m^ ^^diflääF.ifttefaöMes dertUl in^ gtttlbfådäBae"M^;{^g^ir^(^' s&inesgrimd.' ' En- d �yé^'W^VlMttli^éh'åfiijéU!iéti!^ begai" och njnt- iM^^^^lM^&Lid^^ni' dc&dét 'är'hai' moraliteten

•iXicy)i!:^LUzi:

• ,i..

hes^Vhhm 'fömiiftets fi^eskrifter. ^JjStéli^en^s|^lflbtriekeh tbél-dete bdgSi^och afsig^ tå^^airo i oåi .Vb^ti^ ifélfVä icke moraliska. De l^tV&"d'é � blött ^oft törmiftsordniikgén (br det- ta wna Til, Och fltljninaden-deraf;:' Sår att det ir hi^^^^keHgen föftiulftel^ soih' ensam ;^ pligt Att Vi' ner Vid uppfyllandet åf vissa' {JHgtér emot ahr Siif, fycka åss känna ingen auub ffii-bindelsegruiid Bn' blotta' aJ^sti^t^^i^ttheträi, fir derémot én för^ viUelse 'i 'vå^' o^dtimé^, åöm ntetafytfken har (efi-