Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/189

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— i3i -^ nfä dertiU. laka så litet fbrmår ja(g begripa; hvat*-^ ken hvarifrSn fömuftsnödvändigheten skulle koin<^ ma, utan firån rättheten till detta Sndamål, eller hum sjelfva ändamålet skulle kunna påtvingas oss af blotta slutgåfvan, ifall det e| vore genom en särskilt sinnesdaning nedkgdt i vår natur, ocAé ettliglieten dermed ieke uppenburade sig för osS så-^^ mnti en absolut förträfflighet; det vill siga Asom lag för all fri Terkaamhet. Skulle man väl alltså mycket fela, om mail fölnestälMe sig, att de njssnSinda allmSnna maxi-^ méihia i det^ strBnga förnnftsrätChet, odi som skolir

Tara åé samma h6^ äUa föränftiga naturer, endast) ntgSva hös dem, lika som hos oss, ett allmänt rlll* kW tat ÉtiAétOk i hvatjé krets, Mt visft fönfiifb^

  1. tt � hyitrpå allt gCMtensamt tät' nisRKe förhålla sigir

-nUä ett. yillkoi*^ soM Torfe infet utom sitt åhmé él^- tei^ ferémålJ Jii^ kan ef tänfl^ mig huttr; sédafi Mateil en för tlAet dilér beliofVkt dtértill eristérsM^, MMa sRttet deraf i siK abstrakta mthét sktiHé tiM lag, Btäii'= genom sitt a6eendé på sjelfvå sä^ Hbk* éeh SiidamåleL Vi V �Me ratthfeteii, iMått a aibi ii-'lllött- ^rätthét; sAdän ir Tår Mrtnr? mM vi iminnn fltrrtini på fete ätiHil stefkaré 8ftegttilö �deåii- ^t �bh iMrkalt^ icike blott lÄl -fitffedtelcf af poU^ tfiftlåiiAe^tf oCaHgtiUandé. SlftnMteif äf ett Mv'^