Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/209

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


^� � � WM^WBBMi^MBMWMMMÉMwwiPi— ly^-* � � I i' i^

I. STYCKET. ALLIHÄN ÅSIGT AF NATUB FILO- SOFIEN tlLL INNEHÅLL OCH GdÉlUNDBEGREPP. Ijen första frågan � man vet det väl, angår alltid den synliga naturen omkring oss, d^s8 uraprupg och enlighet med våra föreställningar. All filosofis hufvudsakliga göromdlj säger oss den absoluta läran, består i upplösandet af problemet om n)erU dens tillvarelse ')• Denna första frågas upplösning afgör allt det öfriga. Med den börjar filosofien, genom den uppkom hon ^). Det är en orimlighet (så begynner hon sina undervisningar) 9 att antaga naturverlden och tin- gen hvaraf vi omgifvas, såsom uppkomne frånnå* gon allsmäktig orsak utom oss, det vill säga> från något gudomligt förstånd, någon Skapare som da � nat dem efter ändamål, och h varifrån deras visa inrättning skulle härleda sig. Begrepp om ända � mål låter ej tänka sig hos en sådan varelse: han l^uUe med det samma upphöra att vata Skapare ^

^) Briefe iiber Dogmatismiis und Ki*iticismus, i Schellings -Sbilo&.SoMtifteii � lianédi^ 118999 Hf Tb. if%%. 1^ >) Meen rsq* cioeryVUilokitAie � deniJIåOu: �:XaQdih �,i8o3r p. 4 �