Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/213

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


�- i55 — 

det subfektiva och objektiva ^^). Oberoende ^ beggCj och utan att kunna vara nägön af de^ larne, är det blott ren identitet^ blott Absolut^ het och ingen ting annat '^). Någon som allvar^ samt pftstod, att^ kuoiia göra sig häromi ^ns xUt ringaste begrepp � ville ;J9g' �äl hafva det nojat att se Qoh höra. Också erkänner sjelf va den nya lä- ran uttryckligen, att ur det AbsoUåtofi idé, låter hvarken genom analys eller abstraktion någon ting (något begrepp) utveckla sig )• Emellertid anmanar hon likväl hvar och en � att hälla detta rena Absoluta j, om h vilket intet begrepp är möj- ligt � ständigt för ögonen '^), fastän hon tillika pine venerar oss derom^ att det blott är tillstädes för oss j så långt som vi med tanken icke fatta det, men försvinner just i det ögonblick^ som det af tanken fasthälles "j. Oabtadt dllt detta ville man dock veta något derom. Man frågar till ex., är det Absoluta ande? Visåerligen idke. Ty hvarken ande eller kropp äro ph �dikater, som kunna tillkomma det Absoluta; hvilket, säsom det i allt af seende obestämda (das durchaus bestimmungslose ^), blott kan tänkas i sitt inre, såsom alldeles ren och obemängd iden^

'I) Aplior, 65. i>) Ideen z. e. Phil. d. Natiu^ p. 73. ") Aphor. 63. �) Phil. il ReL p. ai. �) IbiA p. 6.

  • •) Aphoi*. 216.