Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/231

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— I7S ^ — ^ aiSfUg för en vardse^ som åskådar aig sjdf i 6b^ fektetp^Mb^^åV^^déilgenotti jpn^^satttttMis gång den son tlhåéaf^ooch'.^llte\ÉdÉi^åilä^ ^Sådttn^VKr euN ftattS^ AfifKO^ ^MttS � �\'W )^Qk �åP^4ng9il^ tttf^^^-winat (0flfei/ �if)fa^ �^!Mtt-'^, �r'^jtefi.^i^ de* ihfam aft)4{^4j �ttff^MaNdfiaAldins<%iMH^ dar i objektet, är således diMåiiUtoitVfMéf^nditm 9fril6afR) �f t^fd^t^tsx^^h i)|^t)^)^n^haf)^^^iM^mfo strid framgår, genom nyssnämda I)estäi)^,,^J€tk-> tm � en M hel verldd dskddningen. en skapelse af ^^tnBÄdiov cvj pr? iju fiogTraioff ifuf n' �TTnT^ -^ i^s^ ""Lt HY^ri .anden alltid lOlott ,S€sr sigsielf, och br sitt eget. obiekt. .Derföre finnes (sool redan Llif^ vit sandt o&anCorelf insen Yttre verld^ utan då en 4inde åshådär den. pch insen ande, utan em j^Wre fverld omkring sig * � �)* ^^p BSeU; denna verksamhet hos intelUgensea. som .pKödpcerar en sådan, obiektiv verld � år alldelee ntan medvetande, och hela den yttre åskådliga iÉftif^& ^ tid^ékl^ ibl^aÄ' i^^^ ^ Jkdeni •4) tdealism. d. Wu �. Lehre' ] �. mx �^HM.^ m3. ' ' �i3;^IdMiii; �;I>hlhd.N �taaBMli4MS �|k*M)i(ie.