Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/234

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


-f. 176 — verksamhet utäi)^ visar sig nödvUndigt for honMI såsom sphér^ det vill säga, säsom rymå^ utsträcka ningj storlek, Hvad som deremot njipkominer-af dea motsatta inskr^kande krafi;mi(aDd �|i9 tierik* samhet inåt)^ visar .sig för hpnofQ tyerton så^em gräns j det yillsäga, säMom^valftetj hunuianh^fj beskaffenhet^?). Således, ännu eagång eagdt � J^* va vi hfir tillika laed det materiella flomet i all- mänhet, äfven objekternas qvantitet och qvaUts$ bestämdt gifna, samt ursprunget till allt detfai ve- derbörligen förklaradt. Alltsaminans är en produkt af andens egen medvetslösa verksamhet; och i allt^ ser han ingen ting annat, än sig sjelf och ain egen natur, framställd i bestämda o6/eJtter> fastän utsn afvetande, att allt detta är ingen ting annat, än han sjelf. För öfrigt underrättas vi, att det gifvaa em absolut materia j och en annan riktigt mojteritU materia, hvilken sistnämdas natur är dödt vsh rande "). Den absoluta materien, nppkommsr omedelbarligen af det oändligas inbildande i dit ändliga, men utgör ännu icke någon kroppslig el* ler materiell materia. Denna sistnämda deremft uppkommer indirekt och medelbarligen , pä det flättet 'O) Ideal. d. Win. Lehre p. *4* � a43- *') lAem t. e. Phil. d. N �t au Bodk ZumU s. 4ui Kap.