Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/236

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


kr^fslighet i aUmOiihet idke (Rr atttua , än for' men för det odndligas framställning i det änd- liga; och att 4 �,^' ^ ^fn^m'^ if^ftOdaéB idé � just derigenom nödvändig mdtte^ p^jn 'f#^ krcppa^/ iLu' hM^ä 'dä\Baå (det iSdl^y I dem af bildas j "mtari nutHdHlarappät,' Ycrldskrop- parpes vp^JO^ är.| �W?4*s, 4 foimit, ^.}^\a^J,d4r nket ^synb^^jardt idndligh^en "*),.. S J j^Uni^. emellan sjelflysande och mörka verldskrpptDH;,,^^^! lar och planeter) >är|^der ^ b^p^..^^?gf^r%, ttt de förra Jlro närij^re 9i^]^^j0r' 5i^ �W � �„rf!(! sednare mer avlägsna .^deri^iri^, ,Jte �::%K? ^WS � derföre mera fl//w<;i �Äcf i^sig; d^j^jfråft \iH^(i;..,j4^ sednare ^nera jd'riAr^ �^ �f „(^8(^ei;||eij^;^ ,flf pfijjfi mörkret �).. På d^^ffl sfitt åjflrkaovna vi .,i^jb#; gen, eder ett långt ppilpppy till, aao^^a 8^ J^v|p^ � med vi beg^nte; .den i^emlig^p^ a^ � ^t Jtät^ffindf^ väsendet och det utsträckta (ande och l^rog^ utgöra i grunden alldeles ett och sanuna vfiseth i �e. Allt är andej äfven materien j fastän i sin synbara torm underkastad yxor och hammare. Slutligen och med ett ord sagt: hela naturen är intet annat j än till varande förstelnad Intelli' gens '•).

. > '.I . k �

tU- ") Ibid. p>g. 319.