Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/237

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


., . .J .' � . M . -^T^^^iWBMBMMiiPWBBIMMfcBiBpBWBP^wBf^wB^r-**

I r

t^..^ ,, •• �:� � .- � .... . � f :<� •

� �  �  

S^Ser^ifltril det stom prdblMiet oiif IfahireHf é U hai^ é iåé appldst af den ab^taliillrin � oehhuf- ^Mtattérne i detta Smne framMllde i deras kor- lÉite ttfmitaarikaiig. Besvftpoln benne ej ridare för dimtia gtegeo � i igynnerKet c^ tted upprepande aT Mi^ uAngTaléiga Hyfti^heter, som lidra tUl nt- iWi igte t rt t af hen aei vjrsCem, Dét fkt redan ed tak � iiifti fctarkett \tt iMt cMer vanlig iUand hewaes tiJttffiAfllbe, alt iMif liMri heniies éysMw egenteR- ^ liaillr, bdif iium da <tördnlia hnfiriidiittNnM^ tér;'lit �Éf det utgdMi � atppkomnui #ch följa ni iMÉi^ddM. Utan iföruiidrar sig öfver en tiU dennA grad konskapdigäude filosofi; bara vet en dödlig allt &ttaif trftgar man, odt yiU knappt tro att auktor menat aHmsamt Ämid mera förändrar man sig, dt man ikiftgkommer, att denna altretande filoscyfi nästan immediat pftföljt en annan, kort Ibrut Ii- k �.Jbeqi|4rad o^ fikEgodiid, men mm AveMMt be^ Vrider menniskotMiken ril mAJli^ konAii^oat tin- gen i sig sjelfva, deras naUur och uppkomst. Dan