Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/245

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


T- f87 — .^ i:o Au man uppl^ojer sig täi den iåateilek-' tufilla Mkddminget^ mf dBf JÉksobUa^' Om-denm fiskådniDg heter' d^ att 4w 'ftUkU|er. tig i&to idl iiiliqlig^ådUkdiiiiig^ des^fmam^ått lica tiUffBgidxrinilVs jQ^k^ iMumt fBr-hvQt'^^^' m^ kvan friha ofr- 'PmnMdigas- ^ de jtUw-iotffåkUmoå makU Far ofrigt består hoa (beter .det)i f Jl^ färmnderii^a^ h(9S, oss inneboende förmdgqn^x ^ draga- Qss täl- Ifoku^^ani vårt innersta sj^f^ och attj m^4 ef- ifléifdani^ af. allt^ hvad utifrån tillkommit , . ^er be^ j^kta hos Of^ dft,^4svigaj under sin rätta form ief ppfmskl/^^tf^ ^^PM,. fntelfektuella åskådfiing (fortfar de^. nja låvan^ trader dd. först in, när m^ ffpplw^ att vara obj^ter för oss sfelfva; och i d^a åskådningens ögofiblick försvinna for oss tid och varande : ickeviärx) i tiden j utan %r •� � .' ' -ii... • �..� t �.. * tiden — eller rättare sagdtj icke tiden^ utan sjelf-^ va rJtna absoluta evighet^ är i o^s. Icke vibe^ fnnfi oss i åskådning af d^n jrttre verlden j utan hon . har gått i vår åskådning fonlorad ^ Äf ven för jdem som éj öga den höga förmånsrSlten af detta slags ipre Åskådning , gif?es det yissa anin^ gar j en viss oförklarlig svånnodighit j som lyn- na mer eller mindre närnm dem derintiU �O-

^) Briefe iib. Dogm. u. Krit. pag. 166, 167. ^) thiå. pag i€6.