Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/258

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


till ordmeniugen begripa, eller på hvad sätt l helst taÖ|ligen lorkkira i sig. � •w-.- Vissfrilgéii iti&Éie d(!t^ ItiAftlii ' ^i^to' i snmlict irmeslirtén iriom Big k^IF, ' ocii' Kra"1 llytlriltigsrrl rninmct produccrfrr fo^n]M'f5)l nimtnanÖct; SiVdrtn syhes vara v.1r (^iBn'"SJ!lIö,^ nom dess égctisJttip: iiitllliihigBgSfvan; Mcn dcli flr i dcmia Itfra aWrig Fräga ömiiiinan "tieilrgamtj^; lin en öWriteM och rofTig, och sä ovilHtorit^ strMckt och rörlig, ött allt skef wcli lillliötniii genom cI^ssd egenskaper, oclil att' utan' uUtt'lri gen, hvarje ssrfs of detta syBtciit, ji' tJöstW I rnd dcraf, skulle föffalla tlU ]ilalt"1flgt(iiln(i^ blUVa lika &fi meningslös som cirkeln Vnihc[Vfl teo, oia uiu denidka'jUMtraheiÄile)iuttdb[ 1 siirrAft^, ty^ ^'^iÄibn;'6ch""*ffiÉlifl ej mera ett oi^; allt fordrar röi'iits3(liifriij 3hnt, Ty redani sjclfva gfundliiggningcn till helasy- stcmet i aHniiinliet, hvilkteh rftltilléis. spclaffclrt tmien nl �d sina trä flytibma punlifter, dérWD M^4', med sinS beggé poler ocl � sin indifferenspntilt? På den uppträda siibfcktiWtiirfeh 'Wéh' objcTrtivitt- ten, sSsom nmtrerkandc krafter, och' triingi' hvar- andra, Au iitit i oUndKghet, tiii iA&t'Hlfb'al � igea liinien Dir härigenom i delta systeni 'tiå^n Ulg bA Imfvudsakligt, att dan, enligt dess uttr^U^