Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/257

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


� >.>.� �  . 

— • �99 *— Jag^ lägger én yiss siörre vigt vkL denua pi- miBBelsef icke blott för ctndigheten med Kants .i^aa (ikfat pmada låi �vAea i sjii �erbet, emedan jag alldeles icke inser, bur �|;.iiiilittr större niptsä*- ja^ �^,,4#9 �od^viMsp. iKs ffiP^^ ftemligen j}^.spr]^y^i|ri^d!^,3cb^ii^ tf;^j^jUff^nif^9l4de^' ^Ijpmc^n. skulle �^^ fönit^tniiig af l^pideps Yprklighet; eller buru sjsten^t i allmSu*- J^.8kll^& kannsi liga sbes tand, med uptagjaindederaf. .7;" v Meo, frftgar man^ erkännesd& if den Schel- JähgAarlåranr tiden och utsträckningen aftsom uä- ^gonting verkligt exisbeninde?> förnekar hoa dera ^j ^^fwtoni, med tydliga lord 7 Hirtill.svar �sv att för 4efidl'denHi Hära^ på en ||ångi -antager ooh besfcri- jéer,< Åtager jag mig eji ett* ansvara � Talar hon om lift. och nim i och för ai^ sjetfva , si förnekar hen vWaariigen.aU verklighet derafl . Mea h vad slutar man vlU-deraf? Månne � att hon således icke kan Ésetsilga sig sjelf ; icke Äter aoAaga hvad hon för^- ^nekati eller trqr man kanhända att, om hon sy- Déa^göra det, någon förklaring nödvändigt måste 'finnas, som upphäfver motsägelsen? Låtom osa då 'ei^liuru* härmed förhåller sig. 'Frågan blir nemligen, huru vida, utan anta- ^^éåe idtytAåtm verklighet, mängden af dcfniia Jlaras uppgifter, ja tiH'och med sjelfvYdess 'hii^ fm^rundr (andens tredubbla verksamhet^ ^l&U