Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/26

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

XXIV

vingar lyfter sig mot solen, så, med hela kraften af sin medfödda och förvärfvade fullkomlighet, höjde sig hans från gruset renade ande till sitt oändliga Upphof.


Efter denna korta skillring af Leopolds lefnad och karakter, vändom ett ögonblicks uppmärksamhet på hans egenskaper, såsom författare. Han hörer till deras antal, som förvärfvat sig rätt till Skaldens och Filosofens dubbla lager, och bör derföre betraktas under begge dessa synpunkter.

Främst bland skaldens arbeten, både genom svårigheten och ny-skapningen, framställa sig hans Tragedier. Sverige ägde väl före hans tid sorgespel, som ej saknade förtjenst; men honom var det förbehållet, att gifva exempel af en underhållen lyftning i tankar, ton och uttryck, hvarigenom han ställde sig i bredd med Greklands och Frankrikes berömda stora Tragici. Hans Oden gör i detta afseende epok i vår vitterhet, genom stilens fullkomlighet och taflornas skönhet. Med samma förtjenst af formens fulländning har Virginia, i ännu större grad, den af rörande belägenheter samt af handlingens stigande interesse. Om, hvad händelsernas anläggning beträffar, anmärkningar kunna göras vid begge