Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/270

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


de tre dimiBimonema 9 längd j breddj djup; VHmol af de tre principala naturfenomenerna , magnetismj elektricitet och galvanism; denna idé � aäger jag, hvart leder den? Månne till annat � än till bélt materiella begrepp om anden, och under det nya ovanliga föregifvandet � att spiritualisera materien, blir det ej tvertom anden, som snarare materialiseras på detta sätt? Det stora beröm, som den nya filosofiens npphofsman tilldelat Kant och hans filosofi (Förmodligen medan Kant ännu lefde), har ej hindrat samma författare, att sedermera förklara den kritiskt läran för det or//it/iga^^e af alla sjrstemer^y Skolk detta också böra uttydas blott om det Kantiskt systemet, efter dess anhängares förklaring deraf, så hafva åtminstone sjelfva systemet och dess författare blifvit tydligt nog dömde på ett annat stäUe, der det beter, att till den Kantiska lärans om^ störtande behöfves ingenting vidare , än att blott framställa den ^. Ett omdöme, hvars föraktande natur ännu fullkomligare bestyrkes genom samoM författares yttrande på ännu ett annat ställe: att han nemligen aldrig ärnatj hvarken afskrifva Kantj eller ens bekjrmra sig om att veta hvad Kant menat med sin filosofi j utan blott om hvåi

^) Ideen z. e. PhiL d. Natm- p. 3t. ^) Ibid. p. 34