Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/278

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


•*

4>

• �

tingens overklighet och blott skenbara tillvarelse; b varibland exempelvis dessa följande: "Att våra föreställningar uppkomma genom intryck, som bärleda sig frfin ting utom oss, läter ej tänka sig. Begreppet om en utom oss existe- rande yttre verld, närmare betraktad t j, förer tiil •'orimligheler" *). "Det gifves en ursprunglig och af naturen "sjolf bos alla menniskor verkad fördom j den, att "det existerar ting utom oss. Denna fördom är naturlig och nödvändig, men icke dess mindre en blott fördom. Transscendental-filosofien upphö- jer sig deröfver" '). "Jag ville väl veta hvarifrän produktionskraf- ^'ten i materien skulle komma, i fall bon i sig "sjelf vore ett verkligt ting. — En sådan kraft till- "hör blott anden. Alltsä kunna de yttre tingen ej vara ting i sig sjelfva, kunna ej i och för sig sjelf- va öga nilgon verklighet" '). "Dä hela den yttre objektiva verlden ulgör i "sig sjelf ingenting verkligt, läter det ej begripa "sig huru den kan fortfara att vara till, utan blott "genom andens beständiga viljande' *).

9 �

•>

�* 
� � 
  • ) Ideen z. e. Phil. d. NqI. Eiuleil. p. a8— 3i, ^) System

d. transscendent. Idealismns. Einieit. pag. 8 — lo. ')Ide- alisrous der Wiss. Lehi*e, pag. a5i. ^) Ibid. pag. )63.