Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/288

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


-— a3o — t^rieil materia � �), o. s. v. Objektet är då, heter (Jetjt någoi^ting dödt och hvilande, som ej sjelftär i stånd �|f handling � utan utgör blott ett ämne för handling, motst(iende hv^irje påstötning; utifrån, som viU hos objektet å^tadkom^a förändringar^'}. Tydligare Sn genom allt detta torde väl knappt kunna tillkänppgif vas , att mai^ med de så kallade yttre tingep pSstår någonting mera, än blotta fö- reställqing^r , blotta t^k^syner. Att emellertid den nya läran förstår med sin yttre verld likväl på samma gång någonting oänd- ligt mindre, än sjelfva verkligheten såd^p vi taga ' den, låter med ej mindre tydlighet sluta sig af en mängd ställen, der hon synes hafva haft för än* damål, att uttryckligen påminna om alla objekters likartade, eller snarare identiska natur med deras andliga ursprung, det vill säga, med motsatsen af materiell realitet. Dessa upphäfvaude eller oför* märkt försvagande ställen inblanda sig nästan öf- vei:allt; sådant är bland annat bruket af det lilla obestämda och tvetydiga ordet synes j b vilket i

verkas såsom på den dÖda massan, utan denna verL* ning skall hos oss komma till medvetande. ^^] Ibid. 2:s Buch, ZusaUi^. 4*n Kap. på den reala sidan af den absoluta kunskåps-akten, visa sig principen och dess potenser klädda i dödt varande** ^') Ideal. d. Wiss. Lehre, p. 224, 242. cfr. Ideen z. e. Phil. d. Na- tur i:s Buch 4*s Kap.