Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/293

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


ft

  • f

99

�> 

t>

99

� � 

— a35 — "^Att materien, såsom en produkt af andens verksamhet, verkligen icke äger eller kan Sga nå- got annat substrat, än det som vår egen inbUl- ning lånar deråt" ')• "Att derföre också, ehuru väl denna lära på- står materiens realitet uppkomma af repulsions- bch attraktionskrafterna, så ärft i absolut mening hvarken repulsion eller attraktion någonting reellt" ^)b "Att materien följakteligen hvarken består af ett ändligt eller oändUgt antal delar, emedan hon ar ingenting för sig sjelf bestående; utan består '^af delar, blott när och så länge jag vill dela hen- "ne" (förstås i inbillningen) ^). Och vidare: "Att materia likasom rymd äro alltså i sig "sjelfva blotta tomma abstraktioner, blotta motsat- ser; hvarföre i sjelfva roten eller grunden det ena icke är rum , och det andra icke materiel *).. Änd- teligen och rakt fram, utan allt slags förbehåll: "Materia är blott så vida materia, som den är "objekt för en åskådning eller handling. Vore hon någonting redbart (an sicb selbst), så skulle hon i och för sig sjelf vara något, hvilket hon ej än Ty hon existerar, öfver bufvud, blott så vida

9 �

� � 

•>

9>

n

9) Ideen z. e. Phll. d. Nat a2s Buch 5:s Kap. pag. 337* 2) Ibid. ibid. 3) Ibid. ibid. p. 336, 337. *) Ibid. a � Buch 4:s Kap* Zusatz, pag. 320.