Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/321

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— a63 — Ben ILldre FSloBofieu Reli^onslaron Denna filösdfi antager: i:o Ett ;^terst högt ursprung till allt; åt- skildt från qss och verlden; hyaraf aDt beror, och som blott beror af sig sjelft {absdut haussäliteij objektiv Gud); till följe deraf detta ySsende: a:o S&6om allsm^ktig Skirare ofh Uppehål- lare af det verldishela och menniskosjslen. 3co Såsom AlpoiSj eller det högsta <4'o SAsom Bättfärdigj eller hdig domare irer tara tadLar och germogar. $:o SSsoQi JBelönare eller &nqffitre i ett an- nÄtlif; efter (i^jensten af vårt loi:hälande; hvil- iet 'åtliA forot^tter a) belöning och straff, 5) ett surnat lify^hvan de blifea utdelade. liåtom oss nu betrakta, dessa, samma punkter efter den nya filosofiens påstådda, religiösare sätt att anse och bebandh denu.

I j

I � Gaåå^ $ås€m absolut koMsalUet; objekttv GmL Derom yttrar rig den 'hya filbsofiéii sålbnda: '^avagt förnuft är ej det tiom erkftftnier Uig^ öb- "jektiy Hud, utan det son! "riU erkSnna én M-* "dan" '^. .

^) Briefe öb. Dogoi. u. KriL pag. 117.