Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/322

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


M

• �

�. 
� �: 

- a64 -r. Gif mig tiMen uppenbarelser från epi absokit '*kaussalitet utom mig, och tusen ^fordrin^r af ett förstärkt praktiskt förnuft. Jag kan, pldrig* tro på en sådan varelse, så länge mitt teoretiska för- iiuft förblir det samma. � For Qtt lemna ens. den minsta ti^ovärdighet ät ett sådant absolut, objekt,

  • 'skulle jag nödgas förut upphäfva (förneka) odg

^sjelf, såsom ett troende subjekt. — Docl^ (tillag- "ges härvid ädelmodigt) jag vill ej förstör^ för er "Er Deus ex. machina &c." .^), ^ i "filen, s^gen J, det. praktisk^i bflb �fvrt^x~ Detta bevisar ingenjLing:,ty ett.behofy jså tnBngfM- de det äan^å yara^ kan dock ej göra 4pt oloöjU- ga till möjlighiet. Jag. medger (er,, -OT sL Ijioge, bebpfvets verkUghet; jag vill blott veta timi^ f kunnen tillfredsställa det ; eller hvilken iiy verld "J hafven upptäckt, der något rum finnes för en "absolut kaiissalitet?" '> � � "Men från er idé om en Gud krUnnen J U*

  • 'kafulit ej göra er qvitt. Huru hafven J dä kom-

"'mit på den? Ty i teoretisk filosofi var antagandet af en Gud icke derföre omöjligt, att jag ej be- böfde ett sådant antagande, utan derföre att jag ej kunde, finna rum någorstädes för en absolut kaussalitet" (för en högsta orsak till allt) ^). •) Briefe ub. Do^m. u. Krit. pay. laa, ia3- ') Vfid, pag. 131. 4) Ibid. ibid.

M

9>

fy

> �'

�> 
�9 
�> 

w_ �

ft