Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/358

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


� fft

'I

m. OM BEÄLITBT AF KUNSKAP I FILOSOFIEN. L 8TTGKBT.

MED SÄRSKILT HÄNSEENDE TILL DEN KRITISKA FILOSOFIEN.

Ämnet är lika så vigtigt som svfirt att ntreckk Af alla systemer som gjort epok, och tillTonnit sig en mängd af anhängare, har tvifvelsntan hvirt och ett på sin tid ansetts äga fullgod realitet: intill dess nemligen nägot nyare system uppkommit, som yppat det föregåendes brister, och öfverflyttat på sig sjelf det allmänna bifallet. För min del anser jag väl således alltid filosofien för en ganska vacker och berömlig sak; men då fråga blir om realiteten af hennes speknlationer, måste vät erkännas att dermed förhållit sig, åtminstone hitintills, på ett temligen tvetydigt och vacklande sälU Icke heller tror jag, att den kritiska filosofien lärcr komma att utgöra det första undantaget Jag förstår med realitet af kunskap motsatsen af tomma begrepp och föreställningar. Således,