Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/397

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


genoih sitt bé^tSAdiga ögaiisigtä få ået bog- klB målet (or méäni^koväréléén. Med detta itdk éUi saiiniligai*iia, Gudj Pörsjrn^ Odödäghetj ictfe Mött i oskiljaktig' ^emeuskäp, dé utgSra SjélfH brifirudsommäh deraf. Dériffån dtrii ÖTiilkorKgi fSSrutiåttoiiig i ifll éähn filosofi � hv^H hdgslk Uti ått \iist ät, att med béla tankens förfiifllga tty^ öcb stadfastäT dém, miiiTdréf ^sond åidheå tdr en ^ mo)ll^' Aaftti<*kiinskäp, ää kisotä ^mköreh for sffl méhiklig (oridling oeb sinaeatrösL Djopt deruu* der ligga blotta vettgirigheteos alla (ortaiäl^ ebn- in nyttiga och virdérliga de inå böra iSr öfrigt é^kånnaSir Efler d^tta begt^pp ött filosofien, bVadf bth^ fiOtt sfiledefsf i sin bogsta bémärtLeIsé? Jsfg svanff: iéke ^dttenskäps-9 utatf vishetslära. HdK bsir éj ludskd^er till föremal � ätan sfisöm grunder (oi tdäkesätt fiöh angår ej ändriÉrt (or forskning atoäi kyetsen af ?äi^ moraliska forbållahdeM. Georaetfien är ej filosofi. Inom sfetf^a denriai krets bar hon éj att férst u^ptåcka saMtiingen, utan all Mék upplysa och bei^räfta dén. öch dS bon éj \täh kdmMå dértill geébin bévisnihg ur tiiigensi �H^ mäiinä hatiii^ändér (sådana ^i kåifntf déift), itt^ som h Varken säkri éflfer tillrUckligät � btad Mcft^ ^t (br heline � öUi éj att söka bciräftelsett af aHå stora sMttfiiigar pä samma väg som vi téååh UtMh