Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/399

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— 34i — dan förutsatta oumbärligbet, att deras visshet för oss tFoligeä berodde af någon omedelbarare gmnd i menniskosinnet, och kan hända tillförlitligare , än dessa mer eller mindre omtvistliga tankegmn- der, som bon gaf dem till enda stöd och under- byggnad. Till en sädan särskilt och närmape gmnd sträckte hon likväl h varken sin forskning , eller lemnade flt frågan derom nflgon allvarlig upp- märksamhet. En annan vida mera klyftig och tankestolt filosofi tyckes åter hafva alldeles åsidosatt sjelfva d^el fordna ändamålet, det nemligen, att trygga och stadlsista dessa för menniskovarelsen oumbär- Ega sanningar. Obekymrad om hvilka goda eller menliga följder som kunna för dem uppkomma ^af hennes undersökningar, synes hon hvarken hafva ansett något annat kall åligga sig, eller nå- got ringare företag sig värdigt, än att, genom in- trängande i tingens egen djupt fördolda natur (vare sig såsom verkligheter eller blotta tankesy- ner), framtvinga sig till kunskaper om dem, som kansle ej blifvit ämnade åt vårt närvarande till- stånd. Jag vill ej här pröfva huru försvarligt hon derigenom uppfyllt sin bestämmelse, eller huru- vida det kan utgöra filosofiens sanna bestämmelse, att tillfredsställa blotta vettgirigheten. Jaganmär-