Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/400

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


W ff^h^t, 0t( ing^nder � df i)e$a9 b^ggie 6lQ$ofier il^^clKifVer � �Itpm pcb j^mte forwiftet (d �t vill sä- ga, t^nk(egfifv9n)/ nfigoa ^nnan särskilt och deraf o)) �riOieD4<e käpA^omsgruad i miBooiskosino^l , s&- dm^ ^QiD moralkäqslao ; utao härleda t vertom beg- 8^ fii^lfya Yf^f moraliska nalur ifrån blotta för- n^fjt^h^r^pp. Aled ifndaotag af nftgra särskilu Ujp)(arp � $fnH le^ipat en yiaa atorr^ yppmärksaio- het åt denna vigtiga sinnesprincip, bafinoer 4^0 sic såljedeSy åtminstone i al| mpdem ^losofiy yt- tepfjgt missk^p4 99I? uraktl^t^p. Man l|^r e| v �ht inse^ hv^^ken huru �tor del af hela yårt pr]sa4f förnuft uppkommer af idel $ådana �moraliska fqr- utsijittningar^ |iyj)ka � ursprung p^rgäfye^ skulle sö- kas i aiidra fönftgående begf epp , eller huru niaOi g^npm ppphäfvandet af denna reqlgrund for våra yigtigpste öfvertygplscf , lemnjar dem helt och hål- lit till spel åt den 4ial6ktiska spetsfuudighetep. Så måste 4p^ ^j ^öra förbli f va. p.en menskliga sinpesnaturfsn måste t^gas \}el, ingen yigtig del 4isrdf förpekas, lika som intet öfyersprång öfver d|3^$ g[f^nsor tillå(,as^ om ^losofien eljie^t skall er- nå den redbarhet, som värt behof fordrar, och som, fast alltid långt under bevisningen, likväl Tnåste tjena att nödtorftigt ersätta den.