Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/4

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

II

författare-bana, äfven här, framför hans efterlemnade arbeten, icke böra saknas.

Carl Gustaf Leopold föddes i Stockholm den 2 April 1756. Hans fader var Carl Adam Leopoldt, då Kontrollör vid tullverket i hufvudstaden, och modren Märta Christina Hobel. Ännu ett barn, följde han sina föräldrar till Norrköping, der fadren i sin tjensteväg erhållit befordran. Sonens qvicka natursgåfvor röjde sig snart, och fingo sin första utveckling af en i Norrköping boende Fransman. Vid 10 års ålder förbyttes enskilt undervisning mot den allmänna i Söderköpings trivialskola; och den unge Leopold fick derigenom njuta förmånerna af en offentlig uppfostran, som lär ynglingen att lefva med andra, att jemföra sig med dem, att blifva hvarken blyg eller inbillsk. Under handledning af Rektor Wimmermark, en utmärkt lärare, den han alltid med synnerlig vördnad omtalade, tillbragte han här flera år; sedermera tvenne i Linköpings gymnasium, och derefter ännu af egen drift någon ytterligare tid hos nämde lärare, för att förkofra sig i de gamla språken. På detta sätt förvärfvade han en grundlig underbyggnad af lärdom och vetenskapliga insigter, dem han sedan i hela sin lefnad ökade. De voro det