Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/68

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— lO ^- nau minsta kännedom, än blott till den af vår ab- soluta okunnighet, synes likyäl blifva den enda sanna och möjliga. Men kan deremot en sådan bevisning inga- lunda fistadkommas; kan ej våra föreställningars ursprung blott och endast ifrän vär egen inresin- iiesdaning göras på något sätt ovedersägligt, blir af motsatsen (det vill säga, af den yttre kroppsliga naturens tillvarelse, sådan den i sina primära q va- liteter oss af våra sinnen föreställes) möjligheten, troliglielen alltid öfrig, och genom många goda skäl öfver vägande; ser jag, med ett ord sagdt, en bygg* nad rund eller fyrkantig, 20 eller 60 alnar läng, med en eller två våningar, med torn eller det förutan, derföre att den i sig sjelfär sådan; ser jag en sparf flyga från det ena taket till det andra, en häst löpa, en hjort flykta, derföre att ett så- dant lefvande djur verkeligen byter rum och stäl- le; ser jag ett träd flillas af stormen, derföre att en yttre kraft verkeligen bryter och nedtrycker det; eller dag och natt omvexla, derföre att den stora lysande kropp, som vi kalla solen, verkeligen be- finner sig, genom jordens rörelse, nerom eller opp- om horisonten: fir den jord, h varpå vi födas, byg- ga och röra oss, verkeligen en fast och nmd kropp af en viss ansenlig omkrets: resa sig Alperna verk-