Sida:Leopold Samlade 5 1833.djvu/356

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 350 —

vexelbref emot en nådig nick af monarken. Ännu ett bevis af denna sanning är det intresse man ofta tager, äfven för det svåraste eller torraste yrke, när man gjort det, sedan längre tid, till ett föremål för sitt bemödande. Det blir derigenom ett ämne för fortsatta önskningar; och hvarje framgång, tillagd till de föregående, förstoras derigenom och ger njutningar, som andra ej kunna begripa. Jag har sett flugfängare, som trotsat hunger och törst, för att kunna sticka en nål mera i sina korklådor. De kallaste föraktare af det menskliga lifvet lefva ej utan ständiga föremål för deras önskningar. Fontenelle arbetade nästan ett århundrade för anseendet af lärd man och bel-esprit. De som ej kunna syfta så högt, fästa sig ofta vid ganska små ändamål; hvilka, ehuru de stundom gå i litenhet ända till det löjliga, likväl ej underlåta att göra, för ett stort antal af stunder, små sinnens sällhet. Sinnet måste syfta till något, eller tråna; och den har gifvits, som i brist af högmod, kärlek, girighet eller lyckans omsorger, funnit sig väl af att samla piphufvuden af alla sorter och storlekar.

Hvar menniska har då något eller några föremål, hvartill hon i synnerhet syftar, hvaromkring hennes inbillning med ett ljuft behag sväfvar, och efter framgången hvaraf hennes sällhet