Sida:Leopold Samlade 5 1833.djvu/502

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 496 —

att den som odlar fädernesjorden och den som försvarar henne, den som riktar samhället och den som upplyser det, vore egentligen och i förnuftig bemärkelse de som förtjente ett sådant namn; men jag ser och erkänner min villfarelse.

A. Det är förlåtligt att bedraga sig. Så rasande kan allt ting gå, att er mening synes en dag icke så orimlig. Allt förändras: sådant är de menskliga sakernas vanliga lopp. Tålamod, tålamod.
Om