Sida:Leopold Samlade 6 1833.djvu/252

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 248 —

Sveriges Statshvälfningar och Hushållsanstalter, ifrån år 1720 till år 1792, jemte orsaker och anledningar dertill, af M. Blix, Häradshöfding.
Filosofiskt försök, att utur menniskans egenskaper utröna ändamålet hvartill menniskan är skapad; samt att utur djurens egenskaper utröna ändamålet för djuren, af M. Blix, Häradshöfding.

Herr Blix, Häradshöfding, som för få år tillbaka första gången visade sig på den auktorliga skådebanan, har genom desto flitigare uppträden sedan sökt att underhålla sin hågkomst hos allmänheten. Jordbruket, finanserne, politiken, historien och sednast filosofien äro de ämnen, hvari han ansett sig kallad att undervisa. Någon skall, med denna underrättelse, måhända redan vid genomögnandet af den sist anförda ordrika titeln, förundra sig öfver så vidsträckt sakkunskap, och så liten kännedom af språk och stil. Men den, som utan att stanna dervid, blott behagar sträcka den ringaste pröfning till sjelfva skrifterna, skall snart finna emellan begge delarne den fullkomligaste jemförlighet.

Antalet, och den tätare följaktigheten af dessa arbeten, vittna oemotsägligen, att Herr B:s skrifter