Sida:Leopold Samlade 6 1833.djvu/253

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 249 —

ibland oss icke sakna läsare. Man kan ej neka, om man också gerna ville, att en ibland dem gått ända till tredje upplagan. Ibland den större mängd hågade köpare, som detta förutsatter, torde dock en enda liten klass böra för sanningens skull undantagas: den synes utgöras af sådana, som älska att finna, i böcker som angå rikshushållningen, erfarenhet och mogen öfverläggning; i historiska och politiska skrifter, sanning och oväldighet; i filosofiska, kännedom och tankeföljd, och i alla tillhopa, skrifartens värdighet.

Hr B:s första skrift, Svenska Jordbrukets historia, har funnit motsägare, dels i anseende till principen, (hvilken i sanning kunde synas tagen ännu mera till andras förmån, än till sjelfva jordbrukarens) dels äfven i anseende till vissa uppgifters riktighet. Till detta sednare slags kritik har Hr B. grundligen svarat genom liknelsen om någon, som på en väg söker upphinna sin föregångare; det måste ske dervid, heter det, att han först får honom i sigte bakifrån; hvilket skall hafva händt Hr B., enligt hvad han sjelf yttrar, med det ämnet han afhandlade. Dernäst påminner han, att just sådane anmärkningar (emot goda bakvända afhandlingar) gjordes också i Frankrike kort före revolutionen; hvadan han synes likasom frukta hos sina granskare någon trolös afsigt emot det