Sida:Leopold Samlade 6 1833.djvu/265

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 261 —

att uppträda invid sjelfva konungabåren, skall hon ens vänta hädanefter, till dess dödstidningen ändteligen frikallar henne ifrån sin otåliga tystnad?

Jag har, i afseende på denna bok, härigenom uppfyllt mitt egentliga ändamål. Dess öfriga fel äro blott okunnighetens, halfkunnighetens eller det falska omdömets. Hr B. har i synnerhet ett särdeles missöde i historiska uppgifter. Af trettio sådana skall man knappt finna tvenne, som ej äro falska eller vanställda. Men då förteckningen på dessa beständiga misstag redan blifvit af annan hand meddelad, får jag ej för min del den äran att dermed roa läsarn. Jag hoppas att i Hr B:s sista lärdomsprof finna tillfällen dertill, som kunna ersätta uppoffringen.Likasom författaren tyckes hafva till större delen grundat sin bok om Statshvälfningar på hågkomsterne af de öfverläggningsämnen, som kunnat vid våra sednaste riksmöten förekomma, och hvarom hans minne icke alltid förvarar de pålitligaste uppgifter: på samma sätt, och till fullkomlig likhet dermed, synes han också hafva sammansatt sin sednare bok om menniskans och djurens ändamål af vissa hågkomster från skoleåren, svagt behållne, men ännu sämre ihopkokade med hvad en sednare tillfällig läsning kunnat deri tillägga.