Sida:Leopold Samlade 6 1833.djvu/340

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 336 —

Försök att bestämma betydelsen af några ord, som i vårt språk uttrycka Sinnesgåfvor.

Det finnes vissa ord i alla språk af så närskyld bemärkelse, att man i bruket ofta förblandar dem. När dessa ord beteckna vissa egenskaper, som det i åtskilliga fall är godt och nyttigt att åtskilja, uppkomma deraf någon gång förvillelser, som väl i allmänhet kunna vara föga skadliga, men som tänkaren eller författaren alltid gör bättre att undvika. Af sådan natur äro i vårt, likasom i de flesta andra språk, nästan alla de ord, som uttrycka själens hvarjehanda tankeförmögenheter. Jag skall försöka att här åtskilja och bestämma deras bemärkelser.

Sundt förnuft. 1:o En till vanliga ämnen nödig grad af begrepp och urskillning. 2:o Förståndets realitet, i motsats af ordgräl och tomma klyftigheter. 3:o De populära förnuftsgrunderna, i motsats af de lärda och metafysiska.

Begrepp. Förmögenheten att inse sakers art och sammanhang, de må höra till tanke- eller bildningsgåfvan. Den som fattar ett filosofiskt resonement, följer en matematisk demonstration, inser en mekanisk sammansättning, träffas af en sann jemförelse o. s. v., har ett godt begrepp.