Sida:Leopold Samlade 6 1833.djvu/70

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 66 —

annat värde, än det Eder egen röst skulle tillagt deri.[1] Måhända har denna saknad blott gjort det mera rörande. — Ni har pröfvat den smärtande känslan, att förutse hädankallelsen från ett begyndt namn, som Ni ännu hvarken ägt tid att betrygga eller att fullborda. Måtte faran af denna hotelse dagligen för Er upphöra! Måtte Ni, genom förnyade krafter, genom ökade förtjenster, mer och mer bland oss ersätta Kellgren, och länge dela med oss det enda företräde, som blifvit oss framför honom förunnadt: det, att efter förlusten af vår första stora Beskyddare, ändteligen hafva upplefvat dessa närvarande dagar af tröstande hopp.


  1. Herr Stenhammars försvagade helsa tillät honom ej, att till mer än en ganska ringa del, sjelf uppläsa sitt Inträdes-Tal.