Sida:Linköpings Bibliotheks handlingar 1795.djvu/203

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan


Instruction för Lectoren i Natural-Historien och Medicinen vid K. Gymnasium i Linköping [1]

1:o Natural-Historien. bör Ungdomen lära känna och urskilja

A) Jordmåner

a) bördig Jord: hvad Landtmätare förstå med 1:sa, 2:dra, 3:dje graden o. s. v.

b) Jordblanningar: Jordbärrens bruk.

c) Jordarter, som passa för olika cultiverade växter.

B) Botanik. inskränkes inom en pmpirsik kännedom af de i orten vild växande örter, med sina botaniska skiljemärken understödd: denna Läres sommartiden vid botaniska excursioner, Examineras efter et Herbarium beståedne af Ortens växter. Hit hörer egentl. kunskap om

1:o Grässlagens art, skilnad odlingssätt, nytta i hushållningen.

2:o Mossars känneteckn och beredningslätt, samt nytta

  1. Denna Lection blef igenom K:gns nåd, författning af d. 6 Febr. 1787 vid Gymnasium härstädes inrättad, och vid n. v. Lectorens Doct. Clas Fred. Hornstedts tilträde med denna Instruction förledd.