Sida:Linköpings Weckotidningar 1794.djvu/117

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


N:o 46.

Linköpings
Wecko-Tidningar.

Lördagen d. 15 Novemb. 1794.
I morgon, 22 Söndagen efter Trinitatis, predika

I Domkyrkan: Hosp. Predik. Apelberger Ottesången, Studiosus Luthander Högmässan och Comminister Schelin Aftonsången.

I S:te Lars: Lands-Capellanen Lindhagen.

I Hospit.-Kyrkan: Studiosus Sundelius.
Underrättelse.

Twänne år äro snart framslutne, sedan jag började utgifwandet af desse Tidningar. Afsigten war at göra en början och inrättning, som kunde medföra någon nytta, och mig en mot ändamålet swarande belöning.

At de icke varit så Artige som man önskat och jag sjelf åstundat, behaga De ursäkta, som sjelfwa äga Snille och Kunskaper. Andre som döma efter egen inbildning utan eftertanka och öfwertygelse; dem beder jag framwisa något bättre och dugligare, innan de lasta andras arbeten. Jag äger den öfwertygelse, at ändamålet warit godt, och den enda lidande är jag.