Sida:Linköpings Weckotidningar 1794.djvu/121

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


N:o 47.

Linköpings
Wecko-Tidningar.

Lördagen d. 22 Novemb. 1794.

I morgon, 23 Söndagen efter Trinitatis, predika

i Domkyrkan: Hosp. Predik. Apelberger Ottesången, Studiosus Högwall Högmässan och Comminister Schelin Aftonsången.

I S:te Lars: StadsCapellanen Wimermark.

I Hospit.-Kyrkan: Hosp. Predik. Apelberger.


Nytt sätt at begåfwa.

Fortsättn. och Slut från Tidn. N:o 45.

Jag undrar dessutom hwartil sådana begåfningar tjäna? — Månne en Hustrus äfwentyr och lifsfara blir derigenom mindre? Månne hon winner någon särdeles tröst och lika? Eller månne hon genom en sådan förtjänst skall upmuntras, at flitigare göra Tysklands-resor för at befolka werlden? — Jag föreställer mig, at en förnuftig och dygdig Hustru lärer anse sådana låckebetar med föragt. Hon äger inom sig, uti sit eget hjerta, det som långt kraftigare fägnar och upmuntrar, nemligen den glada öfweringelsen, at hon går i sin kallelse. Är det då icke en onyttig fåfänga, at genom en ringare wilja öka den högre och ädlare