Sida:Linköpings Weckotidningar 1794.djvu/125

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


N:o 48.

Linköpings
Wecko-Tidningar.

Lördagen d. 29 Novemb. 1794.
I morgon, 1:sta Söndagen i Adventet, predika

i Domkyrkan: Hosp. Predik. Apelberger Ottesången, Stads-Capell. Mag:r Wimermark, Högmässan och Comminister Schelin Aftonsången.

I S:te Lars: Lands-Capellanen Lindhagen.

I Hospit.-Kyrkan: Hosp. Predik. Apelberger.
En qwinnas list.

Trenne ungkarlar wore ganska käre uti en wälskapad och förnäm Enka, til hwilken de äfwen friade på det häftigaste. Ehuru hon ingendera til sin man hafwa wille, så kunde hon icke eller gifwa et groft afslag, utan gjorde sig fri ifrån dem, på följande listiga sätt: Hon utsatte för hwardera en wiss tima, på hwilken han skulle komma til hänne. När nu den första besökte hänne, befalte hon honom, at han en död kropp, som korrt förut blifwit begrafwen på griftplatsen nära intil hännes hus,