Sida:Missbrukad kvinnokraft och kvinnopsykologi (1914).djvu/124

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
118
KVINNOPSYKOLOGI OCH KVINNLIG LOGIK

vi omfatta, dess mindre fast är vårt grepp om vart och ett bland dem.

Under en stark känslas oavlåtligt omdanande inverkan på fantasi, vilja, tankar inträda nya andliga tillstånd. Alla värden ändras. Det, vilket en gång betraktades endast som medel, blir nu mål; det, som förr brinnande eftersträvades, anses nu som en oväsentlighet.

Den bok, som gav oss vår första djupa levnadsvishet, säger oss med mycket få ord allt detta:

»Ingen kan tjäna två herrar.»

Denna sats kunna kvinnorna kanske lättare inse, om jag tar mannen som bevis. Inga yttre skrankor ha hindrat hans känsloutveckling. Hans enda hinder har varit det ideal av manlighet, som länge innebar, att de milda känslorna borde undertryckas. Men i förhållande till varje tids kulturnivå har det dock varit honom möjligt, att lika fritt, ofta mer fritt, leva sitt känsloliv som sitt intellektuella liv. Och likväl visar hans utveckling en lika bestämd ensidighet åt ett håll, som kvinnans åt ett annat. Det kan således icke vara annat än den mänskliga naturens begränsning, genom de nyss framhållna psykiska lagarna, som varit den väsentliga orsaken till att han vunnit sin fullkomligare utveckling i en riktning för priset av en ofullkomligare i en annan. Ty allt här i livet måste, i viss mån, köpas med offer av något annat.

Huru många fina känslors utveckling ha icke männen sålunda offrat under löpandet på vädjobanan med varandra? Icke har mannen kunnat jaga mot sina mål, utan att även många andra lidelser än snillets stora, sköna skaparhåg blivit utvecklade? Hos dem, som ej drivas av denna, ger ofta ärelystnad, maktlystnad, vinningslystnad dådkraften. Dessa lidelser skulle småningom även börja kämpa med de ömmare känslorna i kvinnans själ, ifall de manliga arbetsområdena alltmer bleve hennes främsta intresse. Hennes väsens alla fina rötter måste ur en ny jordmån suga ny