Sida:Missbrukad kvinnokraft och kvinnopsykologi (1914).djvu/194

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
188
KVINNOPSYKOLOGI OCH KVINNLIG LOGIK

kvinnan icke har samma djupa intresse som mannen för vissa slag av arbete; att det är genom moraliska, snarare än genom affärsegenskaper, hon i regeln utmärker sig t. ex. på en bank. Om en hel del män gäller dock detsamma och kvinnan utför således sitt arbete lika väl som dessa senare män.

Ingendera inlägger så mycket av sin personlighet, att de nå upp till en ledande ställning.

Inom alla de områden, där känslan har föga användning, blir kvinnan ofta än mer opersonlig än mannen.

En begåvad, på ett kontor arbetande, ung flicka sade mig t. ex. nyligen att, ifall hon blev bjuden en plats med 6 timmars arbete och en med 8, båda lika lönade, men i senare fallet med utsikt att stiga till en mera inflytelserik post, då valde hon utan tvekan platsen med 6 timmars arbete, emedan den, i stället för det framtida inflytandet, beredde henne mer tid och ro för sitt hemliv och sin utveckling.

Valet har sitt ursprung i det äkta kvinnliga lynne, vilket är mer värt att bevara, än om kvinnorna skulle utveckla sig i en riktning, som komme dem att välja de 8 timmarna. I senare fallet bleve de bättre direktörsämnen, i det förra äro de älskvärdare kvinnor. Men här är det ju också, som den svaghet finnes, vilken gör att deras manliga kamrater så ofta gå förbi dem. Ty styrka och svaghet äro nu en gång i denna invecklade värld oskiljaktiga som ljus och skugga.

Emedan arbetsvärdets villkor är att kvinna som man får göra just det, han eller hon kan göra bättre än andra; emedan mycken arbetsglädje tynar, mycken dilettantism frodas till följd av att icke kvinnan sättes i stånd att utföra det bästa på sitt eget område, så har jag funnit det vara av vikt att genom en, på det förflutna och närvarande stödd, analys av kvinnans styrka och begränsning utforska var kvinnans bästa yttre arbetsområden torde ligga.