Sida:Missbrukad kvinnokraft och kvinnopsykologi (1914).djvu/53

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
49
missbrukad kvinnokraft


Vi behöva icke tänka långt för att finna bekräftelsen på det ovan sagda. Ty just inom vårt land har en försvarsrörelse nyligen utmynnat i en krigsagitation. Samma kvinnor, vilka för fem år sedan med djupaste övertygelse förklarade: att Sverige aldrig skulle drömma om ett anfallskrig; att varje droppe blod, var gnista hänförelse, var krona till försvaret, endast och allenast kunde komma att brukas till värn för vår egen frihet, samma personer ha nu tysta bevittnat eller själva deltagit i uppeggelser till krig mot Norge. Första gången jag hörde det talet, var av en militärs hustru, som kom från en försvarsfest. Sedan vet jag, att många kvinnor, Iran hem till hem, från sällskapskrets till sällskapskrets fört samma tal. Till stor del genom kvinnans, av alla sakkunskaper, av alla politiska ansvarskänslor otyglade känslosvall, har broderkrigets avsikt, denna brottsliga dårskap — otänkbar före försvarsagitationen — under åratal vanärat vårt folk.

I hela detta århundrade finnes icke något mer upprörande missbruk av den svenska kvinnans krafter.
VIII.

Missbruket kan dock ha haft ett gott med sig: om det öppnat ögonen på de kvinnor, vilka med äkta fosterländsk hänförelse ägnat sig åt försvarsrörelsen, utan att ana de följder, den skulle medföra; om alla dessa goda kvinnokrafter sålunda vunnes åt fredssaken, som behöver dem alla.

Ty visserligen har freden, som ovan är framhållet, sina största bundsförvanter i de nuvarande krigens och rustningarnas egen karaktär, liksom i de stora internationella arbetarrörelserna, i handeln, samfärdseln och andra, av männen ledda, förhållanden. Men jämte dessa, för freden medelbart verkande,


4. — Missbrukad kvinnokraft.