Sida:Missbrukad kvinnokraft och kvinnopsykologi (1914).djvu/79

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
75
»naturenliga arbetsområden för kvinnan»

att den, likt ljuset med skuggan, är förenad med den sociala frågan, visar sin oförmåga att tänka sammanhängande. Det finnes intet mer orubbligt samband mellan orsak och verkan än på detta område. Om även alla andra nationalekonomiska missförhållanden i samtiden skulle kunna rättas, utan att en genomgripande social omdaning ägde rum — det enda stora sakförhållandet — kvinnoarbetets frigörelse — kräver med nödvändighet en sådan omdaning.

Av de nya samhällsplanerna måste vi framför allt hoppas: att de skola återskänka alla mödrar åt hemmen under de år, barnen behöva deras vård.

Även den gifta överklasskvinnans ställning till det yttre arbetet blir nämligen nu alltmer densamma som underklasskvinnans: att månget äktenskap endast kan ingås på grundval av att också hustrun har en omedelbar arbetsförtjänst.

Det fåtal kvinnor, som äga geni, gå under alla förhållanden de vägar, dit deras individualitet leder dem. De lösa, var efter sitt temperament, de konflikter, deras dubbla tillvaro medför. För dem duga inga allmänna råd.

Men de hustrur åter, som varken ekonomiskt ej heller andligt äro bundna vid sitt yrke, för dem skall det visa sig som det mest naturenliga, att de upphöra med detta, åtminstone om de blivit mödrar. De böra framför allt icke ingå sitt äktenskap under den illusionen: att de skola kunna väl fylla både den allmänna och den enskilda uppgiften. Hur många unga fruar genomleva icke numera åratal av överansträngning, själsliga slitningar, självförakt över sin oduglighet, vantrevnad inom hemmet, ja, verkliga faror för äktenskapets lycka, innan de inse, att endast under sällsynta undantagsförhållanden skulle de kunnat väl fylla båda uppgifterna? När de äntligen sluta kampen, känna de sig ofta som nedsjunkna i en andlig »underklass», i den grad har den tidsmeningen inträngt i deras medvetande, att endast den omedelbart och