Sida:Nordstjernan 1859.djvu/109

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

93

 På lappristing. Extrem i allting ständigt!
 Du skulle, om du tyglat dig behändigt,
 För alltid, eller aldrig, egt din thron,
 Ty du på vågspel steg — och föll eländigt;
 Du tar dig än en imperatorston
Som funnes maktens blixt ännu hos din person.

 Du jordens segerherre och dess fånge,
 Ditt namn är än Europa till en skräck
 Och gjorde ej så mycket larm hos månge
 Som nu, då du har sjunkit till en gäck
 För den förgudning, som på hvarje fläck
 Kröp för ditt öfvermod och för ditt snille
 Till dess du hädisk reste dig, och fräck,
 Och i förslappade monarkers gille
Tog skepelse af Gud och gjorde hvad du ville.

 Dvärg eller rese — än i vapen mot
 En verld, och än från allt i stånd att springa,
 Än trampande på kronor med din fot,
 Och än i stånd att lejd och lif betinga, —
 Du kunde hela folk till lydnad bringa,
 Men ej ditt egensinne; du var qvick
 Att genomskåda andra, och betvinga,
 Men ej dig sjelf, och såg ej der du gick
Att högmod går för fall i nästa ögonblick.

 Men lyckans vexling du förstod att skyla
 Med denna sinnesstyrka, som man må
 Ge namn af vishet, högmod, eller kyla,
 Men som ett bittert piller är ändå
 För vederdelomän. De trängde på
 För att få se dig svigta, men då log du,
 Lugn som en solig himmel, och en blå;
 Att lyckan svek sitt söndagsbarn, fördrog du,
Och stormen, som bröt in, på raka skuldror tog du.