Sida:Nordstjernan 1859.djvu/25

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

17

någon hvila, under det den hvilar sjelf; den skall öppna dess ådror, för att se det långsamt förblöda till dess den uttröttade hjelten faller.

Det är mot detta, som endast en sann statsekonomi kan försvara vårt folk. Ty, såsom vi sökt visa, dennas uppgift är att reproducera fosterlandets krafter, att göra dem sjelftillräckliga och outtömliga. Svenska folket måste uppfatta hela sin statshushållning i denna mening.

Har Svenska folket ej gjort det; har det ej insett, tror det ej på Nordens bestämmelse i verldsutvecklingen, — Asagudarnes framträdande efter Ragnarök; har det, — i stället troende såsom Elihu Burrit på den eviga freden; — ej befästat sitt land på alla punkter; har det ej förberedt medlen till sitt försvar inom sitt eget sköte, — utan att behöfva tillita andra nationer om dessa medel; då skall detta försvar vara förgäfves.

 (Ur »Statsekonomisk Statistik öfver Sverige.»)2